Lettergrootte | aA | aA

Help

De website van Hartcentrum Friesland maakt gebruik van technieken die door een browser ondersteund worden. Hierdoor is het gebruik van een zogenaamde 4.0 browser (of hoger) een vereiste; bij voorkeur Internet Explorer.

 

Voor een aantal onderdelen van de site is Macromedia Flash Player. Deze plugin is gratis te downloaden op de site van Macromedia.

 

Op de site zijn verschillende documenten te downloaden als Adobe Portable Document File (PDF)-bestand. Om deze bestanden te kunnen bekijken en te kunnen downloaden heeft u het (gratis) programma Adobe® Reader® nodig. Klik op het logo:

 

 Download Acrobat Reader

 

Het kan voorkomen dat bij het vergroten of verkleinen van uw browservenster in Netscape Navigator 4 of hoger de lay-out van de pagina enigszins 'verschuift'. Dit probleem is op te lossen door na het vergroten of verkleinen de pagina te vernieuwen (refresh).