Lettergrootte | aA | aA

Holteronderzoek
(24- of 48-uur hartritme-registratie)

Wat houdt een holteronderzoek in?
Bij een holteronderzoek wordt hetzelfde gedaan als bij een ‘gewoon’ hartfilmpje: uw hartritme wordt geregistreerd. Bij een elektro-cardiogram wordt het hartritme maar enkele seconden geregistreerd. Vaak is dat niet voldoende om een verklaring te vinden voor uw klachten of om vast te stellen wat er mis is met uw hartritme.

 

Bij een holteronderzoek wordt uw hartritme 24 of 48 uur achter elkaar geregistreerd. U bent tijdens de registratie niet in het ziekenhuis maar thuis. U doet zoveel mogelijk uw normale dagelijkse bezigheden/werkzaamheden. De holter-analist verwerkt alle gegevens in de computer. Op deze manier krijgt de cardioloog een nauwkeurig beeld van uw hartritme gedurende een dag en een nacht. Meestal is deze informatie voldoende om te besluiten of verdere behandeling noodzakelijk is.
balletje 8.jpg


Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Heeft u een afspraak in het MCL dan meldt u zich bij de holterkamer bij de polikliniek cardiologie (route 52). Heeft u een afspraak in MCL Harlingen dan meldt u zich bij de afsprakenbalie.
De laborant sluit een kastje (de holter-recorder) bij u aan. U krijgt plakkers op uw borst die met kabeltjes aan de recorder zitten. Wilt u enkele dagen vóór het onderzoek géén zeep, body-lotion en badolie gebruiken. Eventueel borsthaar zal de laborant eerst wegscheren.
U draagt de recorder om uw middel, in een draagtasje – u kunt hem gemakkelijk onder wat ruimzittende kleding dragen.
Het aansluiten duurt ongeveer 15 minuten. Het is de bedoeling dat u de recorder de volgende 24 of 48 uur omhoudt.

Omgaan met de recorder
De recorder is kostbaar, wilt u er voorzichtig mee omgaan? U mag met de recorder niet zwemmen, douchen of in bad.

Slapen op een waterbed en gebruik van een elektrische deken wordt afgeraden, omdat dit invloed heeft op de registratie.  

Raak de plakkers en de huid eromheen zo weinig mogelijk aan, ook niet bij jeuk. U mag de recorder niet openen, omdat het onderzoek dan vrijwel zeker mislukt.

Dagboek bijhouden
Het onderzoek levert de meeste gegevens op als u het dagboekje dat u van ons krijgt, bijhoudt. Draag tijdens het onderzoek een horloge voor het bijhouden van de tijd.

Belangrijk:
1. Noteren wat u gedaan heeft. Het gaat erom dat u dit globaal opschrijft. U kunt daarbij denken aan: wandelen, rusten, autorijden, televisiekijken, alcoholgebruik, werken, hardlopen, opwinding, vergaderen, sporten, etc. Ook het tijdstip van nachtelijke onrust (o.a. toiletbezoek) graag vermelden.
2. Noteren of u klachten heeft gehad, met de juiste tijdstippen. Het gaat vooral om: hartkloppingen, duizeligheid, draaierig, overslag, steek in de borst, wegrakingen, pijn op de borst, beklemmend gevoel, kortademigheid, uitstralende pijn, benauwdheid en licht in het hoofd.
3.    Noteren of u medicijnen gebruikt. Welke medicijnen u gebruikt heeft en wanneer u ze heeft ingenomen.
4. Noteren wanneer er plakkers loszitten. Mocht er een plakker los zitten, breng meteen een nieuwe plakker aan. Noteer dat u een plakker vervangen heeft met de tijd waarop u dit heeft gedaan.

Dagboekvoorbeeld
Uw dagboek zou er ongeveer zó uit kunnen zien:
 

Tijd van   Tijd tot         Bezigheden   tijd Klachten   Tijd medicijnen
13.00       13.30           Gefietst    
13.30       14.00           Thee + broodje 

                                                         13.45 Benauwd  

                                                                                 14.00 Naam medicijnen
14.20       15.00           Rust    
15.00        15.30          Bedden opgemaakt 

                                                         15.10 Duizelig  
15.30                           enzovoort    

Tweede afspraak
Voor het verwijderen van de recorder kunt u zich op de afgesproken dag en tijd melden op de locatie waar u wordt verwacht. Wilt u uw dagboek(jes) meenemen?

De uitslag van het onderzoek
De arts zal de uitslag van het onderzoek met u bespreken bij de eerstvolgende afspraak op het spreekuur, of anders zoals afgesproken.

MCL Harlingen, poli cardiologie (afdeling H)
MCL, poli cardiologie (route 67)


Afsprakenbureau Polikliniek cardiologie
MCL/MCL Harlingen  058 - 286 62 20
(op werkdagen van 9.00 14.00 uur)