Lettergrootte | aA | aA

Echocardiografie

Een echocardiografie is een onderzoek met behulp van geluidsgolven. Een apparaatje dat lijkt op een microfoon zendt geluidsgolven uit, die voor de mens onhoorbaar zijn. Het hart kaatst de uitgezonden geluidsgolven terug en het apparaatje ontvangt ze weer. Een computer zet de teruggekaatste geluidsgolven om in een televisiebeeld. Om analyse achteraf mogelijk te maken wordt het beeld  ook vastgelegd op een videoband.

 

echo cardio.jpgHierdoor kan de cardioloog het functioneren van het hart beoordelen. De cardioloog krijgt informatie over de bewegingen van het hart en over het functioneren van de hartkleppen.
De uitgezonden geluidsgolven zijn onschadelijk voor het lichaam.

Ook wordt er een Doppler-onderzoek uitgevoerd. Dit heeft als doel het meten van de snelheid van het bloed door de hartkleppen. Het stromende bloed wordt zichtbaar en hoorbaar gemaakt.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U hoeft niet nuchter te zijn en mag dus gewoon eten en drinken.

Melden
U komt naar de polikliniek van het MCL, route 52, of van MCL Harlingen, afdeling H, voor een echocardiografie. Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de polikliniek cardiologie. Wilt u ervoor zorgen dat u een ponskaartje van het ziekenhuis bij u heeft en dat de gegevens juist zijn?

Gang van zaken tijdens het onderzoek
In de onderzoekskamer is het licht gedimd.
Voor de echocardiografie moet u uw bovenlichaam geheel ontkleden. U kunt plaatsnemen op de onderzoeksbank en gaat op uw linkerzijde liggen. De hartfunctielaborant plakt electroden op uw rug, die dienen om uw hartritme zichtbaar te maken.

Om de geluidsgolven goed te geleiden, mag er geen lucht tussen het apparaatje en uw huid komen. De laborant smeert het apparaatje van tevoren in met een soort gel.

Hierna verricht de laborant het onderzoek. Hij of zij beweegt het apparaatje over uw borst. Als het apparaatje in aanraking komt met uw huid kan dit, door de gel, koud aanvoelen.
Het onderzoek is pijnloos.

Na het onderzoek haalt de hartfunctielaborant de gel van uw borst.

De duur van het onderzoek is ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek
Na afloop van het onderzoek kunt u gewoon en dus ook op eigen gelegenheid weer naar huis. Als u bent opgenomen gaat u weer terug naar de verpleegafdeling.

Mocht er per ongeluk wat gel op uw borst achtergebleven zijn: het geeft geen vlekken op uw kleding.

 

echocardiogram.JPG

Uitslag
De uitslag van de echocardiografie bespreekt uw cardioloog met u, zo mogelijk aansluitend aan het onderzoek. In de gevallen dat dit niet mogelijk is, weet u dit van tevoren.

Afsprakenbureau polikliniek cardiologie
MCL/MCL Harlingen 058 - 286 62 20
(op werkdagen van 9.00-14.00 uur)