Lettergrootte | aA | aA

Doppleronderzoek

Een Doppleronderzoek wordt uitgevoerd om de stroom van het bloed in de vaten, slagaders, aders of hartkleppen te meten.  Het stromende bloed wordt zichtbaar en hoorbaar gemaakt.

Gang van zaken

U kunt op de afgesproken tijd plaatsnemen in de wachtkamer van het vaatlaboratorium. Op het vaatlaboratorium werken vasculair diagnostisch laboranten, ook wel vaatlaboranten genoemd. Zij zijn speciaal opgeleid om metingen aan de verschillende bloedvaten in het lichaam te doen. Het kan zijn dat u verschillende vaatonderzoeken krijgt.

Voorbereiding

Het is van belang om met een goed uitgerust lichaam te starten met het onderzoek. We vragen u dan ook om 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn, zodat uw lichaam even tot rust kan komen. Omdat u voor het onderzoek uw schoenen, bovenbroek of rok uit moet doen, adviseren wij u gemakkelijk zittende kleding aan te trekken.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het Doppleronderzoek
Het beluisteren van de bloedvaten is niet pijnlijk. Dit gebeurt met een taster, zo groot als een balpen, en geleidende gel. De geluidsgolven die de taster uitzendt worden door het bloed dat door de slagaderen stroomt, teruggekaatst. Vervolgens vangt de taster de golven weer op en dit signaal wordt door het Dopplerapparaat hoor- en zichtbaar gemaakt. Het geluid dat u hoort is een versterking van dit signaal. Dit lawaai is normaal. Op een monitor zijn deze golven te zien.

De verschillende Doppleronderzoeken zijn pijnloos en zonder risico en duren ongeveer 30 tot 45 minuten.

Enkel/arm index
Bij dit onderzoek ligt u op een bed met blote voeten/benen en wordt de bloeddruk gemeten aan de slagaderen van de benen en de armen. Hiervoor krijgt u bloeddrukbanden om beide bovenarmen en enkels. Iedere band wordt afzonderlijk opgepompt en langzaam ontlucht. De vaatlaborant plaatst de taster op uw huid boven de slagader en pompt de bloeddrukband op die vervolgens weer langzaam leegloopt. Op deze manier kan de bovendruk in de slagaderen worden gemeten. Dit onderzoek kan worden uitgebreid met een looptest.

Looptest
Om te bepalen hoe snel klachten bij het lopen optreden, wordt soms een looptest gedaan. U loopt, in wandeltempo (2,5-3 km/uur), ongeveer 5 minuten op een loopband. Het is belangrijk dat u tijdens het lopen direct aangeeft waar en wanneer u pijn voelt en of die pijn verandert. Na het beëindigen van het lopen moet u zo snel mogelijk weer plaats nemen op het bed waarna de bloeddrukken weer worden gemeten zoals beschreven bij de enkel/arm index.

Teen- en/of vingerdruk (fotoplethysmografie)
De vaatlaborant meet de bloeddruk aan uw tenen en/of vingers met behulp van zeer kleine bloeddrukbandjes en een infrarode fotocel. Het bloeddrukbandje en de fotocel worden om de teen of vinger geplaatst. Bij dit onderzoek is de bloedstroom niet hoorbaar, maar alleen zichtbaar op het beeldscherm.

De uitslag van het onderzoek

De specialist die het onderzoek voor u heeft aangevraagd krijgt de uitslag van het onderzoek binnen een week. Het kan ook zijn dat u aansluitend aan het vaatonderzoek een afspraak heeft bij uw specialist om de uitslag te bespreken. U krijgt dan de uitslag van de vaatlaborant mee. Soms moet u hiervoor even wachten.


Wachttijd

Uiteraard proberen we u op het afgesproken tijdstip te helpen. Soms kan het gebeuren dat u toch moet wachten door bijvoorbeeld een spoedgeval of onvoorziene omstandigheden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen met u dan een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren.


Tot slot

Als u nog vragen heeft over het vaatonderzoek stel ze dan gerust aan de vaatlaborant(e).

 

Plaats:

MCL: route 46 (begane grond)
MCL Harlingen: gang H


Vaatlaboratorium
MCL  058 - 286 62 06
MCL Harlingen 0517 – 499 999


©MCL maart 2006