Lettergrootte | aA | aA

Polikliniek voor preventie van hart- en vaatziekten

Uw huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar de polikliniek voor preventie van hart- en vaatziekten van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Op deze polikliniek zal gekeken worden welke risicofactoren voor hart- en vaatziekten er bij u aanwezig zijn. Daarna krijgt u advies over hoe deze risicofactoren het beste kunnen worden behandeld. Hiermee proberen we het risico van (nieuwe) hart- en vaatziekten te verkleinen.

 

Naar uw huisadres

Bij uw afspraak op de polikliniek krijgt u een folder over deze poli samen met een laboratoriumformulier en twee vragenformulieren thuisgestuurd.

Het laboratoriumformulier neemt u mee naar uw bezoek aan het laboratorium. U hoeft niets in te vullen op dit formulier.

De twee vragenformulieren hebben betrekking op uw gezondheid en leefgewoonten. De bedoeling is dat u deze thuis invult en terugstuurt naar de polikliniek in de bijgeleverde envelop. Tijdens uw bezoek aan de polikliniek bespreekt de verpleegkundige de formulieren samen met u.

 

intake arts assistente.j

Voorafgaand aan uw polikliniekbezoek

Ongeveer twee weken voor uw polikliniekbezoek komt u naar het laboratorium in Leeuwarden (MCL), Harlingen (De Batting) of Dokkum (Talma Sionsberg). Er wordt bloed geprikt en uw urine wordt nagekeken. U komt daarvoor nuchter naar het laboratorium. Nuchter betekent dat u de avond van tevoren vanaf 22.00 uur niet meer mag eten of drinken. Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze wel gewoon innemen met een glaasje water.

Wilt u uw eerste ochtendurine van thuis meenemen.

Het laboratorium is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Vergeet niet uw laboratoriumformulier en ponsplaatje mee te nemen.

Wanneer u later op de polikliniek komt, zijn de laboratoriumuitslagen bekend bij de internist.

Het polikliniekbezoek

Bij uw bezoek aan de polikliniek moet u uw ponsplaatje meenemen en de eventueel door u gebruikte medicijnen. U meldt zich bij de secretaresse, route 35.

Uw polikliniekbezoek bevat de volgende onderdelen:

  • In een gesprek met de gespecialiseerde verpleegkundige bespreekt u samen het vragenformulier en de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Er wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt.
  • Indien nodig bezoekt u de diëtiste voor een gesprek over uw voeding en eventuele adviezen.
  • Indien nodig krijgt u een onderzoek van de bloedvaten. Dit gebeurt door middel van geluid en echografie. Dit onderzoek is niet pijnlijk.
  • De internist verricht bij u een lichamelijk onderzoek en bespreekt met u de uitslag.
  • Afronding van uw bezoek door de verpleegkundige en het beantwoorden van uw eventuele vragen.

Uw bezoek duurt in totaal ongeveer 2,5 uur. U hoeft voor dit bezoek niet nuchter te zijn, u mag ook tijdens uw bezoek gewoon eten en drinken.

De uitslag van de onderzoeken en behandeladviezen wordt vervolgens binnen enkele weken naar uw huisarts of naar uw verwijzend specialist gestuurd. Via hen ontvangt u de uitslag. Mocht u geen afspraak meer hebben, dan kunt u zelf contact opnemen voor de uitslag.

Eventuele nabehandeling wordt in de meeste gevallen door de huisarts overgenomen.

Uw bezoek aan de internist van de polikliniek is in principe eenmalig. In sommige gevallen is er een vervolgcontact met de gespecialiseerde verpleegkundige of de medisch specialist.

Medewerkers van de polikliniek

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek kunt u te maken krijgen met de volgende medewerkers:

  • Internist
  • Gespecialiseerde verpleegkundige
  • Vaatlaborante
  • Diëtiste
  • Secretaresse

Bereikbaarheid

In het MCL vindt u de polikliniek op de begane grond, route 35. De polikliniek is op woensdag en donderdag tussen 8.30 – 17.00 uur bereikbaar via het secretariaat, telefoonnummer (058) 286 60 04.

Hier kunt u terecht met uw vragen of opmerkingen. Bent u onverhoopt verhinderd voor uw afspraak of wilt u uw afspraak wijzigen, dan kunt u ook dit nummer bellen.

 

Polikliniek voor preventie van hart- en vaatziekten (op woensdag en donderdag)

(058) 286 60 04

 

ZNB september 2005