Lettergrootte | aA | aA

Ons Hartcentrum

Hartcentrum Friesland is sinds 21 september 2004 actief in ziekenhuis MCL te Leeuwarden en voorziet daarbij in een zeer grote behoefte. Het Hartcentrum in Leeuwarden was namelijk goed nieuws voor de noordelijke hartpatiënten en hun familieleden. Patiënten hoeven minder lang te wachten en aanzienlijk minder ver te reizen voor een hartoperatie.

Het UMCG in Groningen had bij lange na niet voldoende capaciteit om aan de vraag naar hartchirurgie in het noorden van het land te voldoen. Jarenlang moesten patiënten uit Noord Nederland voor een hartoperatie naar ziekenhuizen (ver) buiten de regio.

opening HCF.jpgOpening Hartcentrum MCL


Het ministerie gaf daarom in september 2002 akkoord op de start van een centrum voor hartchirurgie in ziekenhuis MCL. Op een aantal plekken in het ziekenhuis zijn speciale ruimtes gebouwd en ontwikkeld ten behoeve van de hartchirurgie. Zo heeft het MCL een eigen verpleegafdeling en polikliniek gekregen.

Naast het feit dat het hartcentrum in nauwe samenwerking met UMCG is gerealiseerd is er ook sprake van een toekomstgericht samenwerkingsverband dat vrij intensief zal blijven.

Sinds medio 2008 beschikt het Hartcentrum Friesland over een eigen vergunning. Chirurgen en medewerkers zijn in dienst van het MCL.

 

Het hartcentrum in Leeuwarden is geen apart gebouw, zelfs geen aparte vleugel. De thorax-OK's, de IC en de vervolgafdeling liggen dicht bij elkaar. Daarmee bevinden alle ruimten voor de behandeling van hartpatiënten zich rond de OK.