Lettergrootte | aA | aA

Afdeling Hartbewaking MCL

In deze tekst vindt u informatie over de verpleegafdeling Hartbewaking (afdeling S) van het Medisch Centrum Leeuwarden.

De hartbewaking maakt deel uit van het Hartcentrum.  Tot het Hartcentrum behoren eveneens afdeling P (cardiologie) en afdeling R (cardiochirurgie). De Hartbewaking bevindt zich op de tweede verdieping, te bereiken via liftenblok 4 en/of route 83.

 

 

hartbewaking5.jpg

 

Op de Hartbewaking worden patiënten opgenomen die verdacht worden van een hartaandoening of een hartaandoening hebben zoals pijn op de borst, beschadiging aan het hart (infarct), benauwdheidsklachten, ritmestoornissen enzovoort.

Op de Hartbewaking zijn 1- en 2 persoonskamers voor patiënten die intensieve zorg behoeven. Verder is er op dezelfde gang het "Observatorium". Dit is een zaal waar patiënten worden opgenomen voor kortdurende observatie, van enkele uren tot maximaal 24 uur.

Welke medewerkers komt u tegen ? Verpleegkundige
In elke dienst is er een verpleegkundige verantwoordelijk voor de patiëntenzorg. Deze is aanspreekpunt voor patiënt, familie en alle specialisten die betrokken zijn bij de zorg.

Cardioloog
Het kan gebeuren dat u tijdens opname wordt behandeld door een andere cardioloog dan degene waar u poliklinisch onder behandeling bent. Op de Hartbewaking loopt de cardioloog dagelijks visite.

Arts-assistent/zaalarts
Deze werkt samen met en onder verantwoordelijkheid van de cardioloog en loopt op de Hartbewaking dagelijks visite, samen met de cardioloog.

Co-assistenten
Dit zijn medisch studenten in het laatste jaar van hun studie. Zij doen praktijkervaring op en werken onder supervisie van arts-assistent en specialist.

 

Informatie
Met vragen kunt u in eerste instantie terecht bij de verantwoordelijke verpleegkundige.
Wilt u een gesprek met een arts-assistent of een cardioloog, geef dit dan tijdig aan, dan kunnen wij dit voor u regelen.

Contactpersoon
Het is gebruikelijk dat er één persoon als contactpersoon optreedt, bijvoorbeeld een familielid. Deze onderhoudt dan de telefonische en mondelinge contacten met de afdeling. Andere familieleden en kennissen worden door de afdeling doorverwezen naar deze contactpersoon.

Bezoektijden
14.30 tot 16.30 uur
18.30 tot 20.00 uur
Zaterdag en zondag zijn er extra bezoekmogelijkheden van 10.00 tot 12.00 uur.
Afwijkende bezoektijden zijn alleen mogelijk in overleg met de verpleegkundige.

Bezoekregels
Voor de rust van de patiënt, maar ook de rust van kamergenoten, is bezoek van meer dan twee personen niet toegestaan. Wij adviseren u via de contactpersoon te regelen wie wanneer op bezoek gaat.

Wilt u bezoek ontvangen van kinderen tussen de 0 en 10 jaar? Graag eerst even overleggen met de verpleegkundige.

Behandeling en verzorging gaan ook tijdens bezoektijden gewoon door. Wij kunnen uw bezoek daarom vragen om op de gang of in de wachtruimte te wachten.

Op de Hartbewaking zijn geen bloemen toegestaan.


Hartbewaking    058 - 286 67 46
MCL    058 - 286 66 66