Lettergrootte | aA | aA

Afdeling Cardiologie MCL

In deze tekst vindt u informatie over  de verpleegafdeling cardiologie. 

De verpleegafdeling cardiologie (afdeling P)

De afdeling bestaat uit 32 bedden verdeeld over de kamers 1 t/m 14. De meeste patiënten worden eerst opgenomen op de hartbewaking en gaan daarna pas naar de verpleegafdeling cardiologie. Het is ook mogelijk dat de patiënt direct wordt opgenomen op de verpleegafdeling cardiologie. U komt dan voor behandeling of nader onderzoek en intensieve bewaking is voor u niet strikt noodzakelijk.


 

bed door gang.jpg

Indeling van de dagTussen 7.30 en 8.30 uur is er ontbijt. Daarna krijgt de patiënt medicijnen, vinden dagelijkse medische controles plaats door de verpleging en kan hij zich wassen. Vanaf 9.00 uur lopen de arts-assistenten en/of cardioloog hun visite.
De koffie wordt geserveerd vanaf 9.30 uur. Door de week komen medewerkers van de Unie van Vrijwilligers (UVV) elke ochtend langs om bloemen en fruit te verzorgen.

Gedurende de dag heeft de patiënt, afhankelijk van de medische situatie, onderzoeken en therapieën. Hierover wordt hij/zij uitgebreid geïnformeerd.

Tussen 12.30 en 13.00 uur is er een broodmaaltijd.

Om 14.00 en 16.00 uur komt een facilitair medewerkster bij de patiënt langs met thee, koffie en frisdrank.

De warme maaltijd wordt geserveerd tussen 17.30 en 18.00 uur. Om 19.30 uur krijgt hij/zij koffie en thee geserveerd en om 22.00 uur krijgt de patiënt nog iets te drinken naar keuze.

Welke medewerkers komt u tegen?
Op de verpleegafdeling cardiologie komt u onder andere tegen: cardioloog, zaalarts, verpleegkundigen, verpleegkundigen in opleiding, afdelingssecretaresse, voedingsassistente en facilitaire medewerkers.

Het kan gebeuren dat u op de verpleegafdeling cardiologie wordt behandeld door een andere cardioloog dan degene waar u poliklinisch onder behandeling was. De cardioloog loopt twee keer per week visite. De andere dagen loopt de zaalarts (arts-assistent) visite. In het weekend wordt er geen visite gelopen.

Het kan handig zijn om de vragen die u heeft op te schrijven. U kunt dan uw vragenlijstje met de cardioloog doornemen, zodat u zeker bent dat alles aan de orde komt. U kunt met uw vragen ook terecht bij de zaalarts. Die heeft dagelijks contact met de cardioloog. Mogelijk vindt de cardioloog het nodig om zich te laten adviseren door een arts van een ander specialisme. In dat geval vindt overleg met u plaats.

Telemetrie
Het kan zijn dat u telemetrische bewaking nodig heeft. Telemetrisch wil zeggen dat u een klein draagbaar apparaatje om krijgt, dat als zender werkt en uw hartritme continu zichtbaar maakt op de monitor in de centrale post.
Als u aangesloten bent aan telemetrie-apparatuur dan heeft u beperkte bewegingsvrijheid. U kunt op de afdeling rondlopen, en de gang op tot bij de lift. Als u de afdeling verlaat, wilt u dat dan melden aan de verpleegkundige? U moet op dezelfde etage blijven.

Ontslag
De dag van uw vertrek uit het ziekenhuis is vaak moeilijk te voorspellen. We streven ernaar u het tijdstip van vertrek een dag van tevoren mee te delen. De cardioloog spreekt dan met u over een eventueel vervolg van de behandeling na ontslag uit het ziekenhuis.
De afdelingssecretaresse maakt voor u een afspraak op de polikliniek voor controle. Ook de huisarts wordt over uw ziekenhuisopname en eventuele nazorg geïnformeerd. Op de dag van ontslag kunt u rond 10.00 uur worden opgehaald door familie of naasten. Soms wordt door onvoorziene omstandigheden van deze tijd afgeweken. U krijgt van de verpleegkundige uw benodigde papieren mee (brief voor de huisarts, medicijnkaart, eventueel recept voor nieuwe medicijnen).

Informatie voor bezoekers

ContactpersoonHet is gebruikelijk dat er altijd een persoon als contactpersoon optreedt, bijvoorbeeld een familielid. Een contactpersoon onderhoudt de telefonische en mondelinge contacten met de artsen en verpleegkundigen en regelt het bezoek. Andere familieleden en kennissen onderhouden op hun beurt weer contact met de contactpersoon.

Telefonische informatieU kunt bellen met de afdeling tussen 7.00 en 7.30 uur ’s ochtends of na 10.00 uur om te horen hoe het met de patiënt is. U kunt de afdeling liefst via de contactpersoon rechtstreeks bereiken via telefoonnummer (058) 286 67 28.

BezoektijdenDe bezoektijden zijn van 14.30 tot 16.30 uur en 18.30 tot 20.00 uur.
Zaterdag en zondag zijn er extra bezoekmogelijkheden van 10.00 tot 12.00 uur.
Regels voor het bezoek:
Er mogen niet meer dan twee bezoekers tegelijk bij de patiënt zijn. Afwisselen mag wel, als het maar rustig genoeg blijft voor de patiënt en de medepatiënten. Wij adviseren u via de contactpersoon te regelen wie wanneer op bezoek gaat.

Als u kinderen beneden de 12 jaar mee wilt nemen bij het bezoek, wilt u dit dan eerst met de verpleegkundige overleggen?

Het kan voorkomen dat de patiënt onderzocht, behandeld of verzorgd moet worden tijdens het bezoekuur. In dat geval vragen wij u of u de kamer wilt verlaten.

Tenslotte nog een vriendelijk verzoek: als u bloemen meebrengt, wilt u die dan zelf even in een vaas zetten? Er is een ‘bloemenverzorgplek’ op de gang tegenover kamer 3, waar vazen aanwezig zijn.

 

Afdeling P telefoon: (058) 286 67 28