Lettergrootte | aA | aA

Onderzoek naar hart- en vaatziekten

Binnen het Hartcentrum vindt nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek plaats. Dit onderzoek is nodig om meer kennis op te doen van hart- en vaatziekten en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Hierbij hebben wij uw hulp nodig.

Uw medewerking

Tijdens een ziekenhuisopname of polibezoek zou u door uw behandelend specialist gevraagd kunnen worden om mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek. U krijgt dan uitleg over de aard van het onderzoek en wat de studie voor u inhoudt. Een nieuwe behandeling, operatie of medicijn kan tijdens het onderzoek worden getest. Onderzoek is variabel in duur, van een paar dagen tot een aantal jaren. De mate van contact kan variëren van telefonisch contact tot het vaker bezoeken van de polikliniek.

Uiteraard beslist u zelf of u mee wilt werken aan dit onderzoek. Maar welke beslissing u ook neemt, dit heeft geen nadelige invloed op uw behandeling. Van alle patiënten die meedoen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek worden de gegevens anoniem bijgehouden.

Wetenschappelijk onderzoek wordt ook wel “clinical trial”, studie of geneesmiddelenonderzoek genoemd.

Meer informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek vindt u in de brochure van het Ministerie van VWS: 'Medisch wetenschappelijk onderzoek, algemene informatie voor de proefpersoon'. Deze krijgt u uitgereikt als u deelneemt aan een onderzoek.