Lettergrootte | aA | aA

Medicijn Plavix

Bij dotteren, al dan niet met plaatsing van een stent, wordt de kans op een complicatie na afloop van de behandeling sterk verminderd door het gebruik van het medicijn Plavix. De kans op het uitblijven van een al dan niet fatale hart- of herseninfarct neemt met meer dan 25 procent toe als dat middel samen met aspirine gedurende een jaar na de ingreep wordt ingenomen.

plavix.jpg

Geen klontvorming
Dat hebben Amerikaanse en Canadese cardiologen ontdekt na een jarenlang onderzoek naar de gevolgen van verlengd gebruik van Plavix, een in de cardiologie en de vaatchirurgie al enkele jaren onmisbaar middel om de conditie van het bloed na een ingrijpende inwendige behandeling optimaal te houden. Het voorkomt onder meer klontvorming, die tot trombose kan leiden.

Van de anderhalf miljoen dotteringrepen in het hartgebied die jaarlijks wereldwijd worden uitgevoerd, worden ongeveer 170.000 binnen een jaar gevolgd door een ernstig incident, zoals een infarct, een beroerte of trombose. Dat aantal zal met circa vijftigduizend afnemen als Plavix gedurende een jaar wordt toegediend.

Bron: www.hartstichting.nl/ Als het hart tekortschiet; 27-11-2002, P.Smits, BN de Stem