Lettergrootte | aA | aA

Kransslagadervernauwingen of aderverkalking

Kransslagadervernauwing is een proces waarbij cholesterolophopingen ontstaan onder de binnenbekleding van de kransslagaders rond het hart. Hierdoor ontstaan vernauwingen in de bloedvaten die de bloedstroom kunnen belemmeren.

aderverkalking.jpg

Zuurstofgebrek en pijn
Indien de vernauwing matig is, ontstaat er bij zeer zware inspanningen zuurstofgebrek in de hartspier. Wanneer de vernauwing ernstig is, kan zelfs bij een lichte inspanning of bij rust pijn ontstaan. Deze pijn noemen we angina pectoris of hartkramp. Hartkramp is meestal een teken van vernauwingen van de kransslagaders. Wanneer zich op zulke vernauwing een bloedklonter vasthecht, dan kan de opening van het bloedvat plots verstopt worden.

aderverkalking 2.jpg

Bij een klein scheurtje in de binnenbekleding van een bloedvat komt bloed in contact met de opgestapelde cholesterol, er ontstaat een bloedklonter. Zo ontstaat een hartinfarct.

Hartinfarct
Op dat moment krijgen de hartcellen helemaal geen zuurstof en energie meer, en beginnen ze af te sterven. Dit proces heet een hartinfarct. Vanaf het moment dat het bloedvat verstopt is, stoppen de hartcellen hun samentrekking en sterven ze. Dit proces van afsterven duurt maximaal 12 tot 24 uur. Als men niet ingrijpt en het bloedvat weer opent, zullen alle hartcellen in het bedreigde gebied afsterven en er ontstaat een litteken.

Behandelen kan op meerdere wijzen
Wanneer uw kransslagaders zijn dichtgeslibd, kijkt de cardioloog altijd eerst naar manieren om het probleem op te lossen zonder te opereren. Dat kan bijvoorbeeld door een verandering van uw leefwijze, door medicijnen of door een dotter- of stentbehandeling de verstopte kransslagaders snel weer openmaken en op die manier een groot deel van het beschadigde hartweefsel redden.  Het is daarom essentieel dat een patiënt, die een hartinfarct doormaakt, onmiddellijk naar het ziekenhuis wordt verwezen voor behandeling.

Als medicijnen echter niet helpen, er meer dan een vernauwing te zien heeft en u vaak pijn op de borst voelt, komt een omleidingsoperatie in beeld.