Lettergrootte | aA | aA

Het hart

Het hart is een holle spier

Het hart is een holle spier die werkt als een pomp. Het zorgt ervoor dat het bloed eerst naar de longen wordt geleid, waar zuurstof wordt opgenomen en verbrandingsstoffen worden afgegeven, waarna het bloed naar alle organen van het lichaam wordt getransporteerd. De hartspier is speciaal uitgerust om deze werking zonder enige onderbreking te kunnen voortzetten gedurende het hele leven. Daarom heeft het hart voor zichzelf een goede bloedvoorziening via de kransslagaders.

 

anatomie hart 3.jpg

Kransslagaders voeden het hart


Zoals alle spieren, heeft ook het hart zuurstof nodig. Die krijgt het uit de kransslagaders: slagaders die als een krans om het hart heen liggen. Deze zeer belangrijke slagaders zorgen ervoor dat elke hartspiercel constant voldoende energie en zuurstof krijgt om te blijven werken. De continue beschikbaarheid van zuurstof en energie is voor de hartspiercellen van levensbelang, want zelfs enkele seconden onderbreking van deze bloeddoorstroming legt bijna onmiddellijk de werking van de hartspiercellen stil.

Het hart heeft 4 kamers en 4 hartkleppen
Het hart heeft vier kamers en hartkleppen aan elke zijde van het hart (linker en rechter harthelft). De rechterharthelft transporteert het zuurstofarme bloed naar de longen toe. De linkerharthelft transporteert het inmiddels zuurstofrijke bloed uit de longen naar de organen in ons lichaam. De kleppen zorgen ervoor dat het bloed de juiste richting opstroomt en niet teruglekt.

anatomie hart bloedstroo

Zolang die slagaders van binnen mooie gladde wanden hebben, is er niets aan de hand en kunnen ze altijd genoeg bloed en zuurstof aan het hart afgeven. Ook als het hart extra zuurstof nodig heeft wanneer u zich bijvoorbeeld tijdens het werk of bij het sporten geweldig hard inspant.

Hartritme


Naast bloedvoorziening en hartkleppen, is er ook nog electriciteit nodig om de pomp te laten werken. In het hart zijn er speciale celletjes die op regelmatige tijdstippen een elektrische prikkel afgeven, die via speciale geleidingsbanen naar alle hartcellen gaat. Op die manier wordt de hartspier gelijkmatig geprikkeld om zo efficiënt mogelijk samen te trekken. Elk van deze onderdelen (hartspier, hartkleppen, kransslagaders en elektriciteit) kan falen en daardoor een hartziekte aan het licht brengen.

 

Over verschillende mogelijke hartziekten en de behandeling in het Hartcentrum MCL vindt u informatie op deze website.