Lettergrootte | aA | aA

Defibrillator (ICD)

ICD staat voor het Engelse woord “Implantable Cardioverter-defibrillator Device”, of in het Nederlands “inwendige defibrillator”. Een ICD is een apparaat dat levensbedreigende ritmestoornissen vanuit de hartkamers kan herkennen en daar direct therapie op kan afgeven. Een ICD kan 2 soorten therapie geven. Ten eerste kan de ICD een kamerritmestoornis “overpacen”. Dit wil zeggen dat de ICD tijdelijk de hartslag versnelt en het ritme als het ware overneemt om zodoende de kamerritmestoornis te stoppen. Een tweede mogelijkheid is dat de ICD een elektrische schok afgeeft om het hartritme te herstellen.

Daarnaast heeft een ICD een ingebouwde pacemaker functie. Wanneer uw hartslag te langzaam gaat, zal de ICD uw hart stimuleren.

De ICD wordt meestal onder het linker sleutelbeen geplaatst. Dit gaat vrijwel altijd onder plaatselijke verdoving. In heel bijzondere gevallen kan de ICD onder het rechter sleutelbeen worden geplaatst. Uit de ICD komen 1, 2 of 3 draden die in het hart worden geplaatst. De keuze voor het aantal draden is afhankelijk van de indicatie en de klachten.

Een ICD wordt geïmplanteerd bij patiënten die een verhoogde kans hebben op het krijgen van levensbedreigende kamerritmestoornissen en bij patiënten die eerder met succes gereanimeerd zijn vanwege kamerritmestoornissen.