Lettergrootte | aA | aA

Cardioversie


Bij een cardioversie wordt tijdens een korte narcose met een elektisch stroomstootje de ritmestoornis van het hart behandeld.

Uw cardioloog heeft bij u een hartritmestoornis (boezemfibrilleren – flutter - apriale tachycardie) geconstateerd. Dit is een onregelmatige hartslag, waarbij de hartfrequentie langzaam of snel kan zijn. Bij een cardioversie wordt geprobeerd het normale ritme van het hart te herstellen. Voor de cardioversie wordt u een dag opgenomen in het Daghospitaal van het MCL.

Wat is cardioversie
Cardioversie is een behandeling voor hartritmestoornissen. Tijdens de cardioversie wordt met een uitwendig toegediende elektrische impuls (schok) geprobeerd het normale hartritme te herstellen en het hart weer normaal te laten pompen. Tijdens de ingreep bent u ongeveer 10 minuten in slaap.

 

De kans op succes is moeilijk te voorspellen en wisselt van persoon tot persoon (ook kan na verloop van tijd het hartritme weer onregelmatig worden).
Een alternatief kan zijn om de ritmestoornis te accepteren. Dit betekent meestal wel het levenslang gebruik van bloedverdunnende medicijnen en vaak ook medicijnen om de hartfrequentie rustig te houden.

Risico’s
De ingreep vindt plaats onder narcose. Uiteraard heeft elke narcose een (klein) risico.

Voorbereiding voor de opname
U krijgt van de secretaresse van de cardioloog bericht over de opnamedatum en –tijd. Er is meestal een wachttijd.

Pre-operatief onderzoek (Propon)
Het is belangrijk goed inzicht te hebben in uw lichamelijke toestand. Daarom is het nodig dat er voorafgaand aan de cardioversie een aantal onderzoeken bij u gedaan worden. Het gaat om een ECG (hartfilmpje), bloedonderzoek, thoraxfoto (röntgenfoto van hart en longen) en het invullen van een vragenlijst. Doorgaans vinden deze onderzoeken plaats op de dag dat de cardioloog u aangemeld heeft voor een cardioversie.

Zodra uw opnamedatum bekend is, zal de secretaresse u vragen om enkele dagen voor de opname naar de polikliniek cardiologie te komen om nog een ECG te laten maken. Dit is om te kijken of de ritmestoornis nog aanwezig is. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Medicijnen
Minimaal vier à zes weken voor de behandeling moet u beginnen met het slikken van bloedverdunners. Dit is nodig om de vorming van bloedstolsels te voorkomen. De secretaresse meldt u aan bij de trombosedienst waar uw bloed gecontroleerd wordt.

De medicijnen die u normaal gebruikt, kunt u gewoon blijven gebruiken.

Eén dag voor de opname
U moet nuchter zijn voor de ingreep. Dit betekent dat u vanaf 00.00 uur ’s nachts voor de ingreep niets mag eten of drinken. Wel kunt u uw medicijnen innemen met een slokje water.

Meer over de voorbereiding en wat u bijvoorbeeld mee moet nemen, kunt u lezen in de folder over het Daghospitaal.

Gang van zaken in het ziekenhuis
U meldt zich op de afgesproken tijd bij de balie van het Daghospitaal (afdeling C) van het MCL. U krijgt een gesprek met de verpleegkundige en deze brengt u naar uw kamer. Op uw kamer wordt er bij u een ECG gemaakt. Dit wordt vervolgens beoordeeld door de arts-assistent. Ook meet de verpleegkundige uw bloeddruk en pols. Hierna wordt u in bed naar de poliklinische operatie afdeling (POK) gereden. Hier vindt de ingreep plaats.
Op de POK zijn de anesthesist, de anesthesie-assistent, verpleegkundigen en de arts-assistent of cardioloog aanwezig.

Terwijl u in bed ligt bevestigt de anesthesie-assistent elektroden (plakkers) op uw borst. Zo kan uw hartritme bewaakt worden via een monitor. Verder maakt de anesthesie-assistent een ECG en meet hij/zij uw bloeddruk.

De anesthesie-assistent brengt een infuusnaaldje in. Dit is voor de toediening van het narcosemiddel en voor een eventueel infuus. De anesthesist brengt u onder narcose. Dit duurt ongeveer 10 minuten. De cardioversie zelf duurt een fractie van een seconde.

Na de ingreep wordt u naar de verkoeverkamer gebracht om bij te komen van de narcose. Als u weer goed wakker bent brengt de verpleegkundige u weer naar het daghospitaal. U moet daar ongeveer 2 uur bedrust houden. In die tijd zal de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk en pols controleren. U mag weer wat eten en drinken.

’s Middags, voordat u naar huis mag, wordt er nog een laatste ECG gemaakt. De arts komt even bij u langs. Deze zal met u bespreken hoe de ingreep is gegaan en zal uitleg geven over de medicatie.


Naar huis
Als u naar huis gaat, krijgt u een brief mee voor uw huisarts én een controleafspraak voor over 4 à 6 weken bij uw eigen cardioloog.

Thuis
U kunt thuis alles weer doen zoals u gewend was. U kunt de eerste dagen nog wel last hebben van de narcose. Bij problemen kunt u contact opnemen met uw huisarts of met de secretaresse van uw cardioloog.

Afsprakenbureau polikliniek cardiologie
MCL/MCL Harlingen 058 - 286 62 20
(op werkdagen van 9.00-14.00 uur)

©ZNB juli 2005