Lettergrootte | aA | aA

Hartritmestoornissen

Het hart pompt ongeveer 5 liter bloed per minuut door het lichaam. Voor een efficiënte pompwerking is een evenredig verdeelde en gelijktijdige werking van de hartspier noodzakelijk.

De gangmaker van het hart is de sinusknoop (1). Van hieruit gaat 70 keer per minuut een elektrische stroom door de beide voorkamers van het hart. Deze kamers worden daardoor geactiveerd en gaan samenwerken om zo het bloed in de kamers te pompen. De 2 voorkamers en 2 kamers van het hart zijn elektrisch geïsoleerd. De verbinding tussen beiden gebeurt ter hoogte van de AV-knoop (2) (atrioventriculaire knoop). Deze knoop ontvangt de elektrische stroom vanuit de voorkamers en geeft ze met enige vertraging door aan de bundel van His (3). Via dit geleidingsweefsel en een fijn vertakt netwerk van kleinere zenuwvezels (de Purkinjevezels (4) ) worden de beide kamers geactiveerd en zullen ze samentrekken.
ritmestoornissen.gif

Binnen dit hele geleidingsysteem kunnen zich problemen voordoen die kunnen leiden tot verschillende vormen van hartritmestoornissen. Afhankelijk van de diagnose kunnen via

medicatie, via een pacemaker of via het doorbranden van bepaalde "kortsluitingen" heel wat hartritmestoornissen worden verholpen.