Lettergrootte | aA | aA

Programma gezond gewicht

Gewicht, gezondheid, voeding en beweging hebben veel met elkaar te maken. Het is niet altijd makkelijk om daar een goed evenwicht in te vinden. Het MCL heeft daarom een programma ontwikkeld om mensen met overgewicht en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten in groepsverband te helpen dit evenwicht te vinden.

De groep bestaat uit maximaal 8 personen. Het werken met een groep wordt door de deelnemers prettig gevonden. U ervaart namelijk steun van de andere deelnemers, omdat u allemaal met dezelfde problemen te maken heeft. 

revalidatie1.jpg

 

 

Het hele programma neemt een jaar in beslag.
Als u deel gaat nemen aan het programma, dan gaan we ervan uit dat u het hele programma volgt. We realiseren ons dat dit nogal wat van u vraagt. Het bereiken van een evenwicht in gezond gewicht vraagt tijd, inzet en vasthoudendheid.

Nieuwe groepen starten een paar keer per jaar.

Voor wie?

Het programma GEZOND GEWICHT is bedoeld voor mensen tussen de 18 en 65 jaar met overgewicht en meerdere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, die onder behandeling zijn van een internist van het MCL. De internist kan u verwijzen eventueel via de polikliniek voor preventie van hart- en vaatziekten in het MCL. Het programma GEZOND GEWICHT is een intensief groepsprogramma, waarin u naast voorlichting over een gezonde leefstijl ook daadwerkelijk aan de slag gaat met bewegen, voeding en gedrag. Het doel van het programma is dat u uiteindelijk zelf uw leefstijl gaat aanpassen.

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten

  • verhoogde bloedsuikers of suikerziekte (diabetes mellitus)
  • hoog cholesterol
  • hoge bloeddruk
  • overgewicht en te veel buikvet

Het programma en een intakegesprek

Voordat u begint met het programma GEZOND GEWICHT heeft u een intakegesprek met de fysiotherapeut, de psycholoog en de diëtist. Tijdens deze intake wordt bekeken of GEZOND GEWICHT een geschikt programma voor u is.

Het eerste kwartaal
U komt twee ochtenden per week van 9.30 tot 12.30 uur naar het MCL. Het programma begint met een uur voorlichting door diëtist of psycholoog en het uitwisselen van ervaringen. Daarna gaat u anderhalf uur aan de slag met de fysiotherapeuten om te werken aan kracht- en conditieopbouw. Samen met u zoeken we naar manieren van bewegen die bij u passen.

Het tweede kwartaal
U komt nog 1 keer in de week een ochtend naar het MCL van 09.30-12.30 uur. U heeft de ene week diëtetiek, de andere week psychologie in het programma. Elke keer heeft u 1½ uur fysiotherapie / training.

Naast de ondersteuning die u die ochtend vanuit het MCL krijgt, is het de bedoeling dat u zelf in beweging bent. Natuurlijk willen we u helpen bij het vinden van een goede activiteit.

Het derde kwartaal
U komt nog 1 keer per maand naar het MCL om te bewegen en heeft daarnaast contact met de diëtist of de psycholoog. Dit bezoek aan het MCL duurt van 9.30 tot 12.30 uur. Daarnaast gaat u thuis verder met uw eigen beweegprogramma.Het vierde kwartaal

In het vierde kwartaal komt u nog voor twee bijeenkomsten naar het MCL. Deze bijeenkomsten zijn in principe hetzelfde als de bijeenkomsten in het derde kwartaal. Na een jaar wordt het programma afgesloten.

Zoals u kunt lezen neemt in de loop van het programma onze directe betrokkenheid steeds verder af. Wel blijven we op de achtergrond aanwezig. Het is de bedoeling dat u aan het eind van het programma een goed evenwicht hebt gevonden en dat u op weg bent naar GEZOND GEWICHT.

Aan het begin en einde van het programma worden de risicofactoren voor hart- en vaatziekten bepaald. Tijdens het programma wordt natuurlijk uw gewicht regelmatig gemeten. Indien nodig zal, in overleg met de internist, huisarts of diabetes verpleegkundige, eventuele medicatie worden aangepast.

Resultaat

Uit ervaring blijkt dat door deelname aan het programma het gewicht afneemt en de bloedwaarden zich positief ontwikkelen. Vaak kan medicatie aangepast worden. De ervaringen van deelnemers zijn zeer positief te noemen. Zelfs deelnemers die vooraf amper aan beweging deden en/of lichamelijk zeer beperkt waren, zijn regelmatig gaan bewegen. Zij vinden dit ook prettig om te doen, vooral omdat ze zich beter zijn gaan voelen.

Meer informatie Voor meer informatie over het programma kunt u terecht bij:

Afdeling fysiotherapie MCL: 

telefoonnummer

058–286 64 26

e-mail

fysiotherapieMCL@ZNB.nl