Lettergrootte | aA | aA

Hartklepaandoeningen

De kleppen van het hart openen en sluiten in een mensenleven ongeveer 2 miljard keer. Zelfs het meest weerstandige materiaal zal enige slijtage vertonen na zulk een langdurige belasting.

Behalve door slijtage kunnen de hartkleppen beschadigen door ziekteprocessen. Een bacteriële ontsteking is een voorbeeld van een ziekte die ervoor kan zorgen dat een klep in korte tijd kapot gaat, of een afwijking aan de klep veroorzaakt die een versnelde slijtage bewerkstelligt. Ook bij sommige aangeboren klepafwijkingen zien we een snellere slijtage, waardoor ze reeds op jongere leeftijd klachten beginnen te geven.

 

anatomie hart bloedstroo

Lekkende of vernauwde klep

Functioneel uiten klepafwijkingen zich in extra werk voor het hart. Enerzijds kan de klep vernauwd zijn, waardoor het hart harder moet persen om het bloed door deze vernauwde klep te jagen. Anderzijds kan de klep ook lekken, waardoor het bloed enkele malen heen en weer stroomt alvorens het zijn tocht door het lichaam onderneemt. Zowel een vernauwde als een lekkende klep geeft een extra belasting voor het hart. Omdat ons hart in de meeste gevallen een grote reservecapaciteit heeft, zullen we in het beginstadium van een lekkende of vernauwde klep nauwelijks iets merken. Het kan zijn dat een hartgeruis wordt opgemerkt tijdens een keuring. De cardioloog zal onder meer door lichamelijk onderzoek en echocardiografie (een echo of geluidsgolvenonderzoek van het hart) de aard en de ernst van de klepafwijking vaststellen.

  

Klachten
Bij een ernstig lekkende of vernauwde klep zal de patiënt klagen over:
1. vermoeidheid
2. kortademigheid bij inspanning
3. eventueel pijn op de borst
4. eventueel flauwvallen tijdens een inspanning.