Lettergrootte | aA | aA

De hartfalenverpleegkundige

Uw cardioloog heeft u verwezen naar de hartfalenverpleegkundige. U bent bij de cardioloog onder behandeling omdat u hartfalen heeft. U krijgt veel informatie over uw ziekte en de eventuele gevolgen hiervan voor uw dagelijks leven. Echter, uit ervaring blijkt dat veel vragen of (praktische) problemen die het gevolg zijn van uw hartziekte pas ontstaan in de thuissituatie. Het is dan prettig en zinvol om al die informatie op een later tijdstip nog eens door te nemen. Daarom heeft het MCL een verpleegkundig spreekuur opgezet voor patiënten met hartfalen. Dit spreekuur wordt verzorgd door een hartfalen- verpleegkundige.
 

Wat doet de hartfalenverpleegkundige?

De hartfalenverpleegkundige is een verpleegkundige die specialistische kennis heeft over hartfalen. Ze kan de lichamelijke, emotionele en sociale gevolgen en eventuele andere problemen die voortkomen uit het hartfalen, met u bespreken.
De verpleegkundige kan u informatie en uitleg geven over:
 uw ziektebeeld, leefregels en risicofactoren;
 het belang van gebruik van medicijnen;
 advies over het (leren) omgaan met uw ziekte;
 aanpassen van uw leefwijze (bijvoorbeeld: dagindeling, afwisseling van beweging en rust).

In sommige gevallen zal de verpleegkundige u doorverwijzen naar andere hulpverleners, zoals bijvoorbeeld een diëtist of maatschappelijk werker.

Natuurlijk kunt u ook altijd vragen aan uw cardioloog stellen. De informatie en service van de hartfalenverpleegkundige is vooral aanvullend op de rol van de cardioloog. De cardioloog en de hartfalenverpleegkundige werken nauw met elkaar samen.

 

Hoe komt u in contact met de hartfalenverpleegkundige?

 

Binnen het MCL is een verpleegkundig spreekuur opgezet voor patiënten met hartfalen. Het spreekuur wordt gehouden door een hartfalenverpleegkundige. Zij kan de lichamelijke, emotionele of sociale gevolgen en andere problemen met de patiënt bespreken. Verder geeft ze uitleg en informatie over de ziekte, het medicijngebruik, de leefwijze van de patiënt etc. Voor een afspraak met de hartfalenverpleegkundige heeft u een verwijzing van de cardioloog nodig.

 

 

Er wordt dan een afspraak met u gemaakt voor de Hartfalenpoli. Deze bevindt zich aan route 52 in het MCL (dit is de plek waar ook de cardiologen hun spreekuur houden).

Telefonisch contact
U kunt de hartfalenverpleegkundige ook telefonisch vragen stellen. Het telefoonnummer is: (058) 286 60 64.

 

Uw cardioloog verwijst u naar de hartfalenverpleegkundige.